Skip to main content

Metin Şifreleme (CRYPT) Fonksiyonları

Şifreleme fonksiyonları kullanılarak veritabanında saklanan önemli bilgilerin güvenliği biraz daha arttırılabilir.Örneğin; veritabanında bulunan üyelerin şifrelerini olduğu gibi kaydettiğinizi düşünelim.Eğer saldırgan bir kullanıcı veritabanındaki bilgilere erişirse artık üyelerinizin hesapları tehlikededir.Ayrıca birçok kullanıcı tüm web sayfalarında aynı parolalarını kullandığını düşünürsek, belkide üyelerimizi daha fazla tehlikeye sürüklemiş olabiliriz. (daha&helliip;)

C Dili String Analiz (Strupper, Arama, Ters Çevirme , Frekans Bulma )

Aşağıdaki program c dilinde istenilen string üzerinde şu işlemleri yapmaktadır.İşlemler string.h kütüphanesi olmaksızın yapılmaktadır

 • Stringin kücük olan harflerini büyüğe çevirme (strupper fonksiyonu )
 • Stringin tamamını ters çevirme (strrev fonksiyonu)
 • String içinde belirli birşeyi arama (strstr fonksiyonu )
 • String içinde her harfin frekansını hesaplama

(daha&helliip;)

Conwayın Hayat Oyunu C ve C++ Kodu

      Hayat oyunu 1970’de İngiliz matematikçi Horton Conway tarafından geliştirirmiş bir hücresel otomattır. Hücresel otomatın en iyi bilinen örneğidir.

Bu oyun aslında, insan oyunculardan girdiye ihtiyaçsız başlangıç durumları tarafından evreleri saptanan anlamına gelen insansız bir oyundur. Birinin başlangıç yapılandırmasını yaratarak ve nasıl geliştiğini gözlemleyerek hayat oyununu etkilemesidir.

(daha&helliip;)

C Fonksiyondan Dizi Döndürme Örneği

#include <stdio.h>
int i;
int *uygula (int f_dizi[],int size);

main () { 
   int boyut,j,maindizi[999];
   printf("Dizi Boyutunu Giriniz ");
   scanf("%d",&boyut);
   for(i=0;i<boyut;i++) { 
          printf("%d.sayiyi gir :",i+1);
          scanf("%d",&maindizi[i]); }
   int *son;
   son= uygula(maindizi,boyut);
   for( i = 0; i <boyut; i++ ) {
      if(maindizi[i]==*(son+i)){
	  	printf("%d ", *(son+i) );}}
	printf("\n");
  system("pause");

   }

  int *uygula (int f_dizi[],int size) { 

      int a_dizi[999];
      int toplam=0,ortalama;
      for(i=0;i<size;i++) { 
          toplam+=f_dizi[i]; }
          ortalama=toplam/size;            
      printf("Sayi ortalamasi : %d\n",ortalama);

      for(i=0;i<size;i++) { 
          if(f_dizi[i]>ortalama) a_dizi[i]=f_dizi[i]; }
          return a_dizi;

          }

DEV C++ DA DERLENMİŞTİR !!!

Kaynak Dosyasını Buradan İndirebilirsin

C Structre Yapısı ile Çalışmaya Başlama

#include <stdio.h>
struct giris {
char adi[20];
char soyadi[20];
char tel[10];
};
struct giris liste [4];
int i;
main () {
for (i=0;i<4;i++) { 
printf("\n ilk adi giriniz ");
scanf("%s",liste[i].adi);
printf("\n Soy adi giriniz ");
scanf("%s",liste[i].soyadi);
printf("\n TEL giriniz ");
scanf("%s",liste[i].tel);
}
printf("\n\n");
for(i=0;i<;4;i++) { 
printf("adi : %s %s",liste[i].adi,liste[i].soyadi);
printf("\t\t Tel %s \n",liste[i].tel);
}
return 0;
}

 

C++ 4 İslem,Faktöriyel,Sinüs,Kosinüs,Üs Alma

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

main () {
   int sayi,a,b;
   int fak=1;
   char islem;

   bas:cout<< "\nIslem Sec (+,-,*,/,s(sin),c(cos),f(faktoriyel),p(us),k(karekok)" ;
   cin>>islem;

   switch(islem)
   { 
      case '+': cout<<"a gir ";
           cin>>a;
           cout<<"b gir ";
           cin>>b;
           cout<<"\nToplam = "<<a+b; break; 
      case '-': cout<<"a gir ";
           cin>>a;
           cout<<"b gir ";
           cin>>b;
           cout<<"\nFark = "<<a-b; break; 
      case '*': cout<<"a gir ";
           cin>>a;
           cout<<"b gir ";
           cin>>b;
           cout<<"\nCarpim = "<<a*b; break; 
      case '/': cout<<"a gir ";
           cin>>a;
           cout<<"b gir ";
           cin>>b; if(b==0) cout<<"\nTanımsız";
           else { cout<<"\nBolum = "<<a/b; break; }
      case 's': cout<<"\nAciyi gir ";
           cin>>a;
           cout<<"\nSinus = "<<sin(double(a));  break;
      case 'c': cout<<"\nAciyi gir ";
           cin>>a;
           cout<<"\nKosinus = "<<cos(double(a));  break;
      case 'f': cout<<"\na gir "; int i;
           cin>>a; if(a==0) { cout<<"\nSonuc 1"; break; }
           else { for(i=1;i<=a;i++) fak*=i; cout<<"\nFaktoriyel = "<<fak; break; } 
      case 'p': cout<<"\nSayiyi gir ";
           cin>>a;
           cout<<"\nUs gir ";
           cin>>b;
         cout<<"\nSonuc = "<<pow(float(a),float(b)); break;
      case 'k': cout<<"\nKarekok alinacak sayi gir ";
           cin>>a; 
           cout<<"\nSonuc = "<<sqrt(float(a));  break;

      default: cout<<"\nyanlis bir ifade girdin"; break;

       } 
   cout<<"\nDevam Etmek istiyorsan d ye bas bitirmek icin herhangi bi tusa "; getchar(); if(getchar()=='d') goto bas;

   system("pause");
   return 0;

   }

 

C Dili Sayının Tersini Alalım

        C de bir sayının tersini while döngüsüyle nasıl alacağımızı gösterelim.Derleyicimizi açıyoruz.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 main () {
 int sayi,sayi1; 
 printf("Tersini almak istediğiniz sayiyi giriniz");
 scanf("%d",&sayi);
 while(sayi>0) {  // sayi 0 dan kücük olduğunda döngümüz bitecek
 sayi1=sayi%10;  // sayi1 e girdiğimiz sayını modunu while içinde basamak basamak alacagız
 sayi=sayi/10;   // integer değer oldugu için 10 a böldük 

 printf("%d",sayi1); // while döngüsü içinde tersten teker teker basamakları yazdırdık
 }
getch();
}

Bir Başka Makalede Görüşmek Dileğiyle
Mustafa ERÇEL

 

.