C Dili String Analiz (Strupper, Arama, Ters Çevirme , Frekans Bulma )

Aşağıdaki program c dilinde istenilen string üzerinde şu işlemleri yapmaktadır.İşlemler string.h kütüphanesi olmaksızın yapılmaktadır

 • Stringin kücük olan harflerini büyüğe çevirme (strupper fonksiyonu )
 • Stringin tamamını ters çevirme (strrev fonksiyonu)
 • String içinde belirli birşeyi arama (strstr fonksiyonu )
 • String içinde her harfin frekansını hesaplama

Dev C++ Kodu

#include <stdio.h>

    char secim,cumle[40],terscumle[40],aranacak[40],gerekli[40];
    int i,j,k;
    main() {
    printf("***************KELIME ANALIZ*************n");
    printf("Stringi giriniz: <Turkce karakter kullanmayiniz> n");
    gets(cumle);
    while(1) {
        fflush(stdin);
    printf("nn****************MENU***************nn");
    printf("Lutfen Bir Secim Yapinna> Buyuk Harf Yapmanb> Tersine Cevirmenc> String icerisinde kelime arama:nd> Frekans Hesaplama:ne> Exitn");
    printf("Secim : ");
    scanf("%c",&secim);
    switch(secim)
    {
          case'a': harfibuyut(); break;
          case'b': terscevir(); break;
          case'c': arama(); break;
          case'd': frekans(); break;
          case'e': goto cikis; break;
          default: printf("Hatali secim a,b,c,d,e den birini sec !n"); break;
    }
          }
    cikis:
    getchar();  

    } 
    //FONKSİYONLAR BAŞLANGIC

    harfibuyut() {
         for(i=0;i<40;i++) 
         {
         if(cumle[i] >90) { cumle[i]-='a'-'A'; }//ASCII FARKINI ALARAK ŞARTI SAĞLAYAN DEGERLERİ BÜYÜTME İŞLEMİ
         }
         puts(cumle);
          }
    ///String Ters Cevirme Fonksiyonu ..      
    terscevir() {
         int count=0; k=0;
         for(i=0;i<cumle[i]!='\n';i++) count++; //GİRİLEN STRİNGİN KAÇ KARAKTER 
         for(i=count;i>=0;i--) {        //FARKLI BİR DİZİYE TERS ŞEKİLDE AKTARMA
         terscumle[k]=cumle[i-1]; k++; 
         }
         aktar();                //ANA DİZİMİ YENİ DEĞERLERLE GERİ DOLDURMA
         puts(cumle);}
    ///Arama Fonksiyonu ... 
    arama ()  {

       printf("Aranacak kelimeyi giriniz : ");
       fflush(stdin);
       gets(aranacak);
       int count=0,boyut=0;
       for(i=0;i<aranacak[i]!='\n';i++) boyut++; // ARANACAK KELİMEMİN BOYUTUNU ALDIM 
       for(i=0; cumle[i]!='\n'; i++){
       if(cumle[i] == aranacak[0]){
       k=1;
       while(aranacak[k]!='\n' && aranacak[k]==cumle[k+i]) // STRİNGİN SONUNA KADAR HARF HARF KONTROL
       k++;//K değişkenimiz while döngüsü beraberinde artıyor
       if(k == boyut)
       count++; // 2 boyut birbirne eşit oldugunda ve harf harf kontrol yapıldıktan sonra kaç kere tekrar etmiş arttırıyoruz
           }
       }
       if(count>0)
       printf("%s kelimesi %d kez tekrar etmistir ",aranacak,count);
       else printf("Aranan kelime bu stringde bulunamadi");

       }

    ///Frekans Hesaplama Fonksiyonu ..     
    frekans() {
        char harf='A';
        float count,boyut=0;
        for(i=0;i<cumle[i]!='\n';i++){ if(cumle[i]!=32 )boyut++;} //STRİNG BOYUTU ALMA '32' ascıı space tusu

         for(j=0;j<'z'-'A'+1;j++) { 
            count=0; // TÜM ALFABEYİ TARAMAK İÇİN FOR **TÜRKCE KARAKTERLERDE HATA ALABİLİRSİNİZ**

          for(i=0;i<cumle[i]!='\n';i++) {                
          if(cumle[i]==harf) { count++; }   } // HER HARFİN AYRI AYRI SAYDIRILMASI 
          if(count>0) 
          printf("%c %.0f kez kullanildi frekansi : %.2f n",harf,count,((count/boyut)*100)); // HARF GEÇMİŞSE FREKANS HESABINI GÖSTER    
                 harf++;         
                } 
         }   

    aktar() {
        for(i=0;i<40;i++) cumle[i]=terscumle[i]; // BAZEN LAZIM OLUYOR .. 
        }

Visual Studio Çalışır Kod

#include <stdio.h>
   //FONKSİYON PROTOTİPLERİ
    void harfibuyut(void);
	  void terscevir(void);
	  void arama(void);
	  void frekans(void);
	  void aktar();
    char secim,cumle[40],terscumle[40],aranacak[40];
    int i,j,k,count=0,boyut=0;
    main() {
    printf("***************KELIME ANALIZ*************n");
    printf("Stringi giriniz: <Turkce karakter kullanmayiniz> n");
    gets(cumle);
    while(1) {
        fflush(stdin);
    printf("nn****************MENU***************nn");
    printf("Lutfen Bir Secim Yapinna> Buyuk Harf Yapmanb> Tersine Cevirmenc> String icerisinde kelime arama:nd> Frekans Hesaplama:ne> Exitn");
    printf("Secim : ");
    scanf("%c",&secim);
    switch(secim)
    {
          case'a': harfibuyut(); break;
          case'b': terscevir(); break;
          case'c': arama(); break;
          case'd': frekans(); break;
          case'e': goto cikis; break;
          default: printf("Hatali secim a,b,c,d,e den birini sec !n"); break;
    }
          }
    cikis:
    getchar();  
      
    } 
    //FONKSİYONLAR BAŞLANGIC
    
    void harfibuyut(void) {
         for(i=0;i<40;i++) 
         {
         if(cumle[i] >90) { cumle[i]-='a'-'A'; }//ASCII FARKINI ALARAK ŞARTI SAĞLAYAN DEGERLERİ BÜYÜTME İŞLEMİ
         }
         puts(cumle);
          }
    ///String Ters Cevirme Fonksiyonu ..      
   void terscevir() {
         int count=0; k=0;
         for(i=0;i<cumle[i]!='\n';i++) count++; //GİRİLEN STRİNGİN KAÇ KARAKTER 
         for(i=count;i>=0;i--) {        //FARKLI BİR DİZİYE TERS ŞEKİLDE AKTARMA
         terscumle[k]=cumle[i-1]; k++; 
         }
         aktar();                //ANA DİZİMİ YENİ DEĞERLERLE GERİ DOLDURMA
         puts(cumle);}
    ///Arama Fonksiyonu ... 
   void arama ()  {
       
       printf("Aranacak kelimeyi giriniz : ");
       fflush(stdin);
       gets(aranacak);
       
       for(i=0;i<aranacak[i]!='\n';i++) boyut++; // ARANACAK KELİMEMİN BOYUTUNU ALDIM 
       for(i=0; cumle[i]!='\n'; i++){
       if(cumle[i] == aranacak[0]){
       k=1;
       while(aranacak[k]!='\n' && aranacak[k]==cumle[k+i]) // STRİNGİN SONUNA KADAR HARF HARF KONTROL
       k++;//K değişkenimiz while döngüsü beraberinde artıyor
       if(k == boyut)
       count++; // 2 boyut birbirne eşit oldugunda ve harf harf kontrol yapıldıktan sonra kaç kere tekrar etmiş arttırıyoruz
           }
       }
       if(count>0)
       printf("%s kelimesi %d kez tekrar etmistir ",aranacak,count);
       else printf("Aranan kelime bu stringde bulunamadi");
       
       }
      ;
  
 
         
    ///Frekans Hesaplama Fonksiyonu ..     
   void frekans() {
        char harf='A';
        float count,boyut=0;
        for(i=0;i<cumle[i]!='\n';i++){ if(cumle[i]!=32 )boyut++;} //STRİNG BOYUTU ALMA '32' ascıı space tusu
         
         for(j=0;j<'z'-'A'+1;j++) { 
            count=0; // TÜM ALFABEYİ TARAMAK İÇİN FOR **TÜRKCE KARAKTERLERDE HATA ALABİLİRSİNİZ**
     
          for(i=0;i<cumle[i]!='\n';i++) {                
          if(cumle[i]==harf) { count++; }   } // HER HARFİN AYRI AYRI SAYDIRILMASI 
          if(count>0) 
          printf("%c %.0f kez kullanildi frekansi : %.2f n",harf,count,((count/boyut)*100)); // HARF GEÇMİŞSE FREKANS HESABINI GÖSTER    
                 harf++;         
                } 
         }   
         
   void aktar() {
        for(i=0;i<40;i++) cumle[i]=terscumle[i]; // BAZEN LAZIM OLUYOR .. 
        }
        
   

C Dili String Analiz (Strupper, Arama, Ters Çevirme , Frekans Bulma )” hakkında 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir