Skip to main content

“Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider is not registered on the local machine” Hata Çözümü

C# ,VB veya ASP.Net ile hazırlanmış bir projede access veritabanına bağlanırken ConnectionString değeri olarak “Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|Database.accdb” kullanılmışsa ve projenin yayınlandığı sunucuda Microsoft.ACE.OLEDB.12.0” desteği yoksa “Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider is not registered on the local machine” hatası alınması doğaldır… (daha&helliip;)

C# Girilen Sayıyı tersten yazdıralım (Basamaklara Ayırma)

Visual Studioda yeni bir proje olusturup kod ekranımıza yazıyoruz

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ters
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    { // en fazla 9 basamaklı sayıları alır 21 basamak istiosan float veya double tanımla
      int sayi,max=1;
      Console.WriteLine("Sayi gir");
      sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

      do
      {

        Console.Write((sayi%10).ToString());
        sayi = sayi / 10;
        max++;
      }
      while (sayi > 0);
      Console.WriteLine();

    }
  }
}

 

Visual C# Basit Dört İşlem

Videolu anlatımımızda c# programlama dilinde basit 4 işlem uygulamasını inceleyeceğiz.Formumuza 3 textbox 1 combobox ekleyelim.İlk 2 textbox alacağımız değerler için son textbox sonuc yazdırcağımız bölge olacak.Comboboxtan ise hangi işlemi yapacağımızı seçeceğiz

 

Bir Başka makalede görüşmek dileğiyle

MUSTAFA ERÇEL