Skip to main content

C Dili String Analiz (Strupper, Arama, Ters Çevirme , Frekans Bulma )

Aşağıdaki program c dilinde istenilen string üzerinde şu işlemleri yapmaktadır.İşlemler string.h kütüphanesi olmaksızın yapılmaktadır

 • Stringin kücük olan harflerini büyüğe çevirme (strupper fonksiyonu )
 • Stringin tamamını ters çevirme (strrev fonksiyonu)
 • String içinde belirli birşeyi arama (strstr fonksiyonu )
 • String içinde her harfin frekansını hesaplama

(daha&helliip;)

Conwayın Hayat Oyunu C ve C++ Kodu

      Hayat oyunu 1970’de İngiliz matematikçi Horton Conway tarafından geliştirirmiş bir hücresel otomattır. Hücresel otomatın en iyi bilinen örneğidir.

Bu oyun aslında, insan oyunculardan girdiye ihtiyaçsız başlangıç durumları tarafından evreleri saptanan anlamına gelen insansız bir oyundur. Birinin başlangıç yapılandırmasını yaratarak ve nasıl geliştiğini gözlemleyerek hayat oyununu etkilemesidir.

(daha&helliip;)

C++ Graphic.H Kütüphanesiyle Ekrana Türk Bayrağı Çizdirmek

C++ da oyun yazmak veya görsel ögeler kullanmak istiyorsak  birkaç dosyayı derleyicimize eklememiz gerekmekte.Bunlardan biri libbgi.a dosyası buradan indiriniz. Diğer graphics.h dosyasını ise buradan indiriniz.

İndirdiğiniz graphics.h dosyasını C:\Dev-Cpp\include konumuna, libbgi.a dosyasını ise C:\Dev-Cpp\lib konumuna yapıştırınız
Simdi dev-cpp’ı açın ve file/dosya’dan new/yeni’den proje seçin.Boş bir proje oluşturalım (empty project).Sonrasında yeni bir kaynak dosyası ekleyelim (new source code )

C Fonksiyondan Dizi Döndürme Örneği

#include <stdio.h>
int i;
int *uygula (int f_dizi[],int size);

main () { 
   int boyut,j,maindizi[999];
   printf("Dizi Boyutunu Giriniz ");
   scanf("%d",&boyut);
   for(i=0;i<boyut;i++) { 
          printf("%d.sayiyi gir :",i+1);
          scanf("%d",&maindizi[i]); }
   int *son;
   son= uygula(maindizi,boyut);
   for( i = 0; i <boyut; i++ ) {
      if(maindizi[i]==*(son+i)){
	  	printf("%d ", *(son+i) );}}
	printf("\n");
  system("pause");

   }

  int *uygula (int f_dizi[],int size) { 

      int a_dizi[999];
      int toplam=0,ortalama;
      for(i=0;i<size;i++) { 
          toplam+=f_dizi[i]; }
          ortalama=toplam/size;            
      printf("Sayi ortalamasi : %d\n",ortalama);

      for(i=0;i<size;i++) { 
          if(f_dizi[i]>ortalama) a_dizi[i]=f_dizi[i]; }
          return a_dizi;

          }

DEV C++ DA DERLENMİŞTİR !!!

Kaynak Dosyasını Buradan İndirebilirsin

C Structre Yapısı ile Çalışmaya Başlama

#include <stdio.h>
struct giris {
char adi[20];
char soyadi[20];
char tel[10];
};
struct giris liste [4];
int i;
main () {
for (i=0;i<4;i++) { 
printf("\n ilk adi giriniz ");
scanf("%s",liste[i].adi);
printf("\n Soy adi giriniz ");
scanf("%s",liste[i].soyadi);
printf("\n TEL giriniz ");
scanf("%s",liste[i].tel);
}
printf("\n\n");
for(i=0;i<;4;i++) { 
printf("adi : %s %s",liste[i].adi,liste[i].soyadi);
printf("\t\t Tel %s \n",liste[i].tel);
}
return 0;
}

 

C++ 4 İslem,Faktöriyel,Sinüs,Kosinüs,Üs Alma

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

main () {
   int sayi,a,b;
   int fak=1;
   char islem;

   bas:cout<< "\nIslem Sec (+,-,*,/,s(sin),c(cos),f(faktoriyel),p(us),k(karekok)" ;
   cin>>islem;

   switch(islem)
   { 
      case '+': cout<<"a gir ";
           cin>>a;
           cout<<"b gir ";
           cin>>b;
           cout<<"\nToplam = "<<a+b; break; 
      case '-': cout<<"a gir ";
           cin>>a;
           cout<<"b gir ";
           cin>>b;
           cout<<"\nFark = "<<a-b; break; 
      case '*': cout<<"a gir ";
           cin>>a;
           cout<<"b gir ";
           cin>>b;
           cout<<"\nCarpim = "<<a*b; break; 
      case '/': cout<<"a gir ";
           cin>>a;
           cout<<"b gir ";
           cin>>b; if(b==0) cout<<"\nTanımsız";
           else { cout<<"\nBolum = "<<a/b; break; }
      case 's': cout<<"\nAciyi gir ";
           cin>>a;
           cout<<"\nSinus = "<<sin(double(a));  break;
      case 'c': cout<<"\nAciyi gir ";
           cin>>a;
           cout<<"\nKosinus = "<<cos(double(a));  break;
      case 'f': cout<<"\na gir "; int i;
           cin>>a; if(a==0) { cout<<"\nSonuc 1"; break; }
           else { for(i=1;i<=a;i++) fak*=i; cout<<"\nFaktoriyel = "<<fak; break; } 
      case 'p': cout<<"\nSayiyi gir ";
           cin>>a;
           cout<<"\nUs gir ";
           cin>>b;
         cout<<"\nSonuc = "<<pow(float(a),float(b)); break;
      case 'k': cout<<"\nKarekok alinacak sayi gir ";
           cin>>a; 
           cout<<"\nSonuc = "<<sqrt(float(a));  break;

      default: cout<<"\nyanlis bir ifade girdin"; break;

       } 
   cout<<"\nDevam Etmek istiyorsan d ye bas bitirmek icin herhangi bi tusa "; getchar(); if(getchar()=='d') goto bas;

   system("pause");
   return 0;

   }

 

C dili Girilen Sayıyı Basamaklarına Ayırma

Derleyicimizi açıyoruz ve aşağıda verilen kodları uyguluyoruz

#include <stdio.h>

 main () {
   int sayi,max=0;
   printf("Sayi gir ");
   scanf("%d",&sayi);

   do { 
      printf("%d. basamak %d\n",max+1,sayi%10);
      sayi=sayi/10;
      max++;    
      }
      while (sayi>0);   
      system("pause");

      }

 

Kullanıcıdan sayıyı aldık ve sonrasında do ya girip sayinin 1.basamagını gösterdik sonrasında sayıyı 10 a bölmemizin sebebi örneğin
756 ilk basamak 6
756 / 10 = 75 (int oldugu için kusuratı almaz)
75 % 10 = 5 2.basamaka
75 / 10 = 7

Yukarda oldugu gibi döngü içinde bu sefer yenı sayımızın modunu alacağız döngü aynen böyle kendini tekrar edecektir

C Dili Sayının Tersini Alalım

        C de bir sayının tersini while döngüsüyle nasıl alacağımızı gösterelim.Derleyicimizi açıyoruz.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 main () {
 int sayi,sayi1; 
 printf("Tersini almak istediğiniz sayiyi giriniz");
 scanf("%d",&sayi);
 while(sayi>0) {  // sayi 0 dan kücük olduğunda döngümüz bitecek
 sayi1=sayi%10;  // sayi1 e girdiğimiz sayını modunu while içinde basamak basamak alacagız
 sayi=sayi/10;   // integer değer oldugu için 10 a böldük 

 printf("%d",sayi1); // while döngüsü içinde tersten teker teker basamakları yazdırdık
 }
getch();
}

Bir Başka Makalede Görüşmek Dileğiyle
Mustafa ERÇEL

 

.

C Dili Basit 4 İslem

Derleyicimizi açıyoruz ve alttaki kodları yazıyoruz

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

  main() {
  int a,b;
  char secim;
  printf("Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz .. + - * /");
  scanf("%c",&secim);
  printf("Birinci sayiyi giriniz");
  scanf("%d",&a);

  printf("Ikinci sayiyi giriniz");
  scanf("%d",&b);

  switch(secim) {

  case '+': printf("sonuc %d",a+b); break;
  case '-': printf("sonuc %d",a-b); break;
  case '*': printf("sonuc %d",a*b); break;
  case '/': printf("sonuc %d",a/b); break;
  default: printf("yanlis bir secim yaptınız"); break;

}

getch();
return 0; } 

Bir Başka Makalede Görüşmek Üzere..
MUSTAFA ERÇEL