Skip to main content

C Dili Basit 4 İslem

Derleyicimizi açıyoruz ve alttaki kodları yazıyoruz

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

  main() {
  int a,b;
  char secim;
  printf("Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz .. + - * /");
  scanf("%c",&secim);
  printf("Birinci sayiyi giriniz");
  scanf("%d",&a);

  printf("Ikinci sayiyi giriniz");
  scanf("%d",&b);

  switch(secim) {

  case '+': printf("sonuc %d",a+b); break;
  case '-': printf("sonuc %d",a-b); break;
  case '*': printf("sonuc %d",a*b); break;
  case '/': printf("sonuc %d",a/b); break;
  default: printf("yanlis bir secim yaptınız"); break;

}

getch();
return 0; } 

Bir Başka Makalede Görüşmek Üzere..
MUSTAFA ERÇEL